Minnesberg tegelbruk AB

Västra Alstads socken, Trelleborg

Ett äldre tegelbruk vid Mariebergs gård övertogs 1882 av Minnesbergs Tegelbruksbolag. Bruket hade två periodiska ugnar och var upprinnelsen till Minnesbergs Tegelbruks AB som bildades 1888.

Det nya bolaget uppförde året därpå ett nytt tegelbruk med sicksack-ugn enligt det danska systemet som utvecklats av F L Smidt & Co i Köpenhamn. Ugnen hade 12 kammare, var och en rymmande 8.000 tegel vilket möjliggjorde en tillverkning på drygt 2 miljoner årligen.

I början drevs bruket året runt, men det visade sig i fortsättningen vara svårt att klara. Bruket blev redan från början starkt specialiserat på högförädlade produkter, som fasadtegel av olika slag, och man byggde blådämpningsugn och och glacerugn samt skaffade sig patent på ”Fournierförbländer” för att kunna tillgodose alla tidens önskemål på dekorativt tegel.

1896 var man redo för nästa stora utbyggnad, då ett helt nytt tegelbruk, Minnesberg II, byggdes. Det nya bruket fick en ringugn med 18 kammare á 8.000 tegel, som gav ett absolut jämnbränt fasadtegel.

Redan några år senare byggdes så en tredje fabrik 1899/1900. Minnesberg III fick en väldig ringugn med 18 kammare á 15.000 tegel. De tre fabrikernas sammanlagda produktionskapacitet var drygt 14 miljoner tegel, men pga dålig torkkapacitet vid III:an och sämre konjukturer för branschen tillverkades inte mer än mellan 5,5 och 7,5 miljoner sten årligen.

1903 började Minnesberg tillverka taktegel, vilket snabbt blev en stor produkt, framför allt brukets falsade taktegel. Under 1920- och 1930- talen tillverkades årligen ca 1 miljon taktegel. Bruket hade också muffelugnar för glacering av taktegel. Först 1956 lades taktegeltillverkningen ned.

En annan stor och lönsam produkt var radialtegel för skorstensbyggande.

1937 blev ångkraften ersatt med elektricitet vid Minnesberg och vid mitten av 1940-talet var det dags för nästa stora modernisering. En enorm sommarlada i tre våningar byggdes mellan bruk Il och bruk III, ny konsttorka och nya maskiner installerades vid bruk III och slutligen förminskades ugnen, genom att en ny byggdes inuti den gamla. Efter ombyggnaderna tillverkades gult fasadtegel vid bruk III och rött fasadtegel och taktegel vid bruk II.

1955 brändes det äldsta bruket, Minnesberg I, ned av brandkåren och året därpå övergick man till oljeeldning vid ugnarna i stället för stenkol.

Antalet anställda hade genom investeringar/rationaliseringar minskat från omkring 80 til ca 55 man. 1961 brann ugnshuset vid bruk III ned men återuppbyggdes snabbt. Året efter byggdes tunnelugnen vid bruk II en 98 meter lång Frosterusugn.

Tegelbruket lades ner år 1993.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *