Nabbensbergs tegelbruk

Vänersborg

Tegeltillverkningen vid Nabbensbergs egendom började någon gång under tidigt 1800-tal, men då endast i blygsam skala. Omkring 1903 togs en modern anläggning i drift, med en stenkolseldad ringugn och ångdrivna maskiner (lokomobil).

Redan efter tre år började man bygga ut kraftigt och 1908 kunde ytterligare en ringugn startas och kapaciteten vid Nabbensberg ökades från 2,5 till 6 a 7 miljoner tegel. Antalet arbetare ökades också till nära 100 och bruket blev elektrifierat.

Under 1910-, 20- och 30-talen tillverkade ungefär hälften murtegel och resten lika fördelat på taktegel och rör, totalt nära 7 miljoner tegel årligen. Bruket lades ned 1967 och är nu rivet. Det låg på västra sidan av inloppet till Karls Grav.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *