Nora tegelbruk

Bruket etablerades omkring sekelskiftet på västra sidan av Svartsjölandet vid Långtarmen i Ekerö. Mälarens Tegelindustri AB ägde bruket från 1909 till 1914, då det gick upp i AB Mälardalens tegelbruk.

Årsproduktionen uppgick till ca 2 miljoner murtegel och 400.000 taktegel (1909) och höll sig tämligen konstant över åren. Bruket lades ned 1955.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *