Norelunds tegelbruk

Valbo socken, Gävle

Tegelbruket låg 1,5 km från staden och startade omkring år 1900. De första åren tillverkades ca 850.000 tegel med en arbetsstyrka på 45 man. Bruket var i första hand ett taktegelbruk. Pannorna torkades i tre vlningar ovan rigugnen, samt i fristående lador. Drivkraften kom från början från ångmaskin, men blev senare elektrisk. Bruket lades ned 1932 och är sedan länge rivet.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *