Normarks tegelbruk

I Degerbyn, i västra utkanten av Skellefteå, har man bränt tegel i fältugn åtminstone sedan början av 1800-talet. Det var främst små och medelstora bönder som tillverkade tegel som bisyssla till jordbruket.

Teglet avsattes i staden, dit det forslades vintertid med släde. Några av de små tegeltillverkarna fortsatte ända in på 1930-talet, trots konkurrensen från de större.

1920 grundades Normarks tegelbruk av Knut Normark. Normarks bruk tillverkade 350.000 tegel första året och kom i slutet av 1930-talet upp i 800.000 tegel. 13 man hade arbete under säsongen. Bruket lades ned i slutet av 1950-talet.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *