Nygärde tegelbruks AB

Dörby socken, Kalmar

Tegelbruket anlades på Nygärde gård, 3 km från Smedby station vid Emma-boda-Kalmar järnväg, 7 km väster om staden av bröderna Ernst och Ragnar L Jeansson. Bruket brann ned till grunden 1902, men återuppbyggdes omedelbart igen. Bruket, som före branden var en envåningsbyggnad, blev efter återuppbyggandet i tre våningsplan. 1906 tillkom ett trevånings fabrikshus för taktegel och rör.

Produktionen var nu uppe i 4 miljoner tegel och bruket hade ångmaskin på 50 hkr, 6 arbetsmaskiner och 60 arbetare. 1912 byggdes ytterligare ett trevånings fabrikshus, denna gång för bränning och glacering av taktegel. Arbetsstyrkan steg till 75 man och produktionskapaciteten till 4,5 miljoner.

Tillverkningsprogrammet var mycket omfattande: Form-, hål-, fasad- och radialtegel, 2- och 3-kupigt glacerat och oglacerat taktegel, refflat taktegel och falstaktegel samt rör i alla tänkbara dimensioner.

Rörelsen forsatte att växa och kapaciteten vid 1920-talets mitt var 7,5 miljoner. Nygärde hade då ångmaskiner om sammanlagt 200 hkr, 10 arbetsmaskiner och 125 arbetare vid full drift. 1939 tillverkades 5,4 miljoner tegel, varav 1,5 miljon var taketegel. 1953, den 7 februari, ödelades Smålands största tegelbruk av brand och det skulle inte komma att återuppbyggas. Resterna revs påföljande år.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *