Odensjö tegelbruks AB

Skatelövs socken, Alvesta

Tegelbruket Oden i Skatelöv (Grimslöv) uppfördes 1939/40 och startade tillverkningen 1940. Kapaciteten vid bruket, som var av Svedalatyp, var som störst 1,25 miljoner tegel och antalet sysselsatta ca 20 man. Bruket lades ned 1960 pga den övermäktiga konkurrensen från främst skånska tegelbruk.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *