Öfre Storviks Såg- och Tegelbruk AB

Stationsinspektör Såderblom från Jan-Ors i Sörby i Årsunda kom till Övre Storvik som anställd vid järnvägen i samband med att Gävle-Dalabanan och stationen vid Övre Storvik invigdes 1858. På 1860-talet började han med tegeltillverkning i Övre Storvik, på den mark som han arrenderade av hemmansägare Per Larsson och hans syskon vid Sers-Pellas. Tillsammans med sin kompanjon Salholm från Gävle lade han grunden till det tegelbruk som skulle få namnet Övre Storviks Såg- och Tegelbruk AB.

1876 kom handlare och fabrikör Sven Johan Jonsson till Övre Storvik där han drev handelsbod i ett antal år innan han även övertog det tegelbruk som Söderblom hade grundat tillsammans med Salholm. Sven Johan Jonsson bodde och verkade i Övre Storvik i närmare 20 år fram till sin död 1893. Tegelbruket annonserade 1897 i Gefle Adresskalender under namnet ”Storviks tegelbruk, ägare S. J. Jonssons sterbhus”.

Sterbhuset sålde tegelbruket till fabrikör Jonas Jönsson som låt bygga ett sågverk på fastigheten Storvik no ss 10. Fastigheten var vid den här tiden avstyckad från Storvik no 10 Sers-Pellas.

Jonas Jönsson (1852-1947) föddes i Småland och kom som järnvägsbyggare till Åshammar under 1800-talets senare hälft där han bosatte sig. Genom foretaget Öfre Storvik Såg- och Tegelbruk AB köpte han hammaren och smedjan i Åshammar som båda var gamla och förfallna och 1899 etablerade han en bultfabrik på fastigheten. Bultfabriken i Åshammar ägdes av Öfre Storviks
Såg- och Tegelbruk AB fram till 1916. 1902 och 1907 fanns såg- och tegelbruket med i Storviks Adresskalender med Jonas Jänsson som disponent och hade då adressen Storvik ss 10. Även Åshammas Bult-, Spik- och Smidesfabrik fanns med i kalendern 1902 och 1907 med Öfre Storviks Såg- och Tegelbruk AB som ägare.

Jonas Jönsson sålde senare fastigheten Storvik no ss 10 med tegelbruket, sågverket och den gård som handlare Näslund en gång lät bygga och som kom att kallas Sågen till det nybildade bolaget Nyrönnings Såg- och Tegelbruk AB. Det är troligt att forsäljningen skedde 1916, samtidigt som ägarforhållandena av Åshammars Bult-, Spik- och Smidesfabrik ändrades. Öfre Storviks Såg- och Tegelbruk AB finns inte med i 1921 års upplaga av Storviks Adresskalender.

Text och källa: Gunnarsson, Petra (2023). Livet vid såg- och tegelbruken i Storvik. Vincent förlag, Rättvik


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *