Olshammars tegelbruk

Olshamar vid Vättern i Hammars socken.

Bruket hörde under 1900-talets början till Aspa bruk, senare till Laxå bruk. Vid Olshammar fanns förutom tegelbruket även en ångsåg. Tillverkningen vid ångtegelbruket låg på ca 700.000 tegel årligen och lades ned 1922.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *