Om tegelbruk.se

Tegelbruk.se har som syfte att samla in och förmedla information om historiska tegelbruk i Sverige. Hemsidan är helt ideell utan kommersiellt intresse.

Det började som en databas över norska tegelbruk, se teglverk.no, men har nu utökats till även svenska tegelbruk. På hemsidan finns också information om tegelhistoria, tegelproduktion och återanvändning av tegel.

Webbplatsen har etablerats, ägs och drivs av Claes Lampi. Informationen på sidan uppdateras kontinuerligt, och fel och utelämnanden kan förekomma. Vi tar gärna emot uppdaterad information från personer med lokalhistorisk kunskap och andra med expertis och intresse för tegelhistoria.

About tegelbruk.se

Tegelbruk is the Swedish word for «brickworks» or «brick factory». Tegelbruk.se is a web-based database containing information on historical brickworks in Sweden. Throughout history there have been more than 1500 brickworks here. Today, the brickworks is next to gone.

The site also contains information about heritage conservation and reuse of roof tiles and bricks. Feel free to contact me if you need information about the Swedish brick industry. The website is a non-profit, private project. Tegelbruk.se is established, owned, and managed by Claes Lampi, Oppegård, Norway.