Össjö gårds tegelbruk

Össjö gårds tegelbruk låg vid sammanflödet av Pinnån och Rönneån i Össjö socken. Det tillverkade säkert rätt mycket tegel årligen på 1870-talet, utarrenderades senare men nedlades under första världskriget.

Källa: Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.

Illustration: MokiArt

Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *