Östra Grevie tegelbruk

Östra Grevie socken, Vellinge

Tegelbruket byggdes åren 1898/99 vid den nyöppnade järnvägen Malmö – Trelleborg. Drivande kraften i Trelleborgs Tegelbruks AB, som företaget hette, var grosshandlare Olof Andersson i Trelleborg.

Bruket byggdes med en 50 meter lång ringugn, samt torkugnar av Muller & Pfeiffers samt Kellers konstruktion. Torkugnarna var tänkta att möjliggöra åretruntdrift, men kom inte att motsvara förväntningarna, varför de revs efter några år och ersattes med sommarlador.

Tillverkningssäsongen var vid den tiden inte längre än från april till oktober ens i Skåne. Den stora ladan flyttades för övrigt hit i samband med att konsttorkanläggningen revs. Ladan togs från Skegrie, ett äldre tegelbruk utanför Trelleborg ägt av Olof Andersson och nedlagt 1910.

Fram till 1920-talets början tillverkades 2 i 2,5 miljon murtegel och rör årligen. Arbetsstyrkan var ca 40 man under säsongen. 1922, då bruket var i svårigheter, övertogs det av AB Lomma Tegelfabrik och tillverkningen kom att utökas med rött fasadtegel och falstaktegel. 1928 tillverkades 2 miljoner mur- och fasadtegel och 0,5 miljoner vardera av taktegel och rör. I början av 1950-talet, då nuvarande bolag övertog bruket, byggdes kammartorkanläggning och man övergick åter till åretruntdrift.

Oljeeldning infördes 1953. Genom investeringarna kunde kapaciteten ökas från 4 till 6 miljoner tegel årligen. 1961 ersattes ringugnen med en sidoeldad, omkring 100 meter lång tunnelugn av tysk konstruktion.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *