AB Pålsjö tegelbruk (Schmidts)

AB Pålsjö tegelbruk, också kallat Schmidts, strax söder om Pålsjö tegelbruk, var yngre än det förra. Vid båda hade ursprungligen använts moränlera.

Bruket, ca 1 km norr om domkyrkan, anlades i mitten av 1800-talet. Från 1901 drevs bruket i kombination med maltfabrik. Tillverkningen av tegel bestod till 90% av vanligt murtegel och resten utgjordes av dräneringsrör. Produktionen låg länge omkring 1 miljon tegel årligen, för att under 1930-talet gradvis öka till det dubbla. Bruket lades ned 1950, samma år som Annetorp och båda bruken är rivna.

Källor:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.
Illustration: MokiArt

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *