Leverantörer

Den svenska tegelindustrin använde produktionsutrustning från både svenska och europeiska leverantörer. De viktigaste var dessa:

Tegelbruk med utrustning från svenska AB Åbjørn Anderson, Svedala:

Tegelbruk med utrustning från danska F. L. Smidth & Co:

Tegelbruk med utrustning från tyska Händle:

Tegelbruk med utrustning från Keller:

Tegelbruk med torksystem med Cohrs patent (för året-runtdrift):

Tegelbruk med maskinutrustning från tyska Louis Jäger: