Tegelindustriella Byrån

Manne Haby (1916-1979) ägde Tegelindustriella byrån sedermera Tegelbyrån som låg i Stockholm med verkstad i Motala. Haby själv var tegelingenjör och utbildad i Tyskland. Han var även delägare i Bohustegel AB.

Tegelindustriella Byrån erbjöd dels konsulttjänester med rationaliseringar och ritningar, dels levererade apparater och instrument.