Tegelprodukter

Tegel är en samlingsbeteckning för konstgjord sten i standardformat, gjord av lera som antingen bränns i en ugn vid hög temperatur, eller helt enkelt torkas. Traditionella tegelprodukter i Sverige är murtegel, taktegel och dikesrör.

Illustrationen visar de vanligaste komponenterna i lera som kan brännas till tegel. Hög kalkhalt ger en ljus eller gul tegelsten. Hög järnhalt ger den röda färgen.

Tegel har varit ett av de vanligaste materialen för murverk sedan urminnes tider. Soltorkat tegel användes i de tidiga civilisationerna i Mesopotamien och används fortfarande i populär byggpraxis på många platser runt om i världen. Romarna byggde de flesta av sina byggnader i tegel. Under medeltiden användes bränt tegel i stora delar av Europa, både till bruksbyggnader och till monumentala byggnader.

I Sverige kom tegel i bruk mot slutet av 1100-talet med klosterordnarnas brödra- och lekmannaskaror. Man brände tegel för att möta kyrkans eller kungens behov.