Övriga

Nästan all produktion vid svenska tegelbruk var murtegel, fasadtegel, taktegel och dikesrör. För de flesta tegelbruk uppgick detta till runt hundra procent av produktionen. Några tegelbruk prövade sig dock på andra tegelprodukter. Nedan tittar vi på några av de produkter som har sålts i Sverige.

Marktegel

Marktegel har periodvis varit en använd produkt. Marktegel är ofta vackrare än cementplattor och billigare än natursten.

Radialtegel

Radialtegel är tegelstenar som är rundade så att de kan läggas i en cirkel. De används bland annat vid murning av runda skorstenar och rör. Det är därför de också kallas skorstenstegel. Radialtegel var en mycket lönsam specialitet i början av 1900-talet. Ledande tillverkare var Uppsala norra tegelbruk, Vaksala nya tegelbruk, Minnesberg tegelbruk, Lomma tegelfabrik och Helsingborgs ångtegelbruk.

Förbländer

På 1900-talet experimenterade man med olika tegelformat. En variant var tegelstaven som kunde användas för fasadbeklädnad av betongbyggnader. Ett tegelbruk i Sverige levererade tegelstavar med 4,5 x 4 x 25 cm. De hade tvärgående ribbor på undersidan för att fästa bättre mot murverket. Det har konstaterats att beläggningen är mer frostbeständig än vanlig puts. Dessa stenar placerades som en regelrätt tapet av tegel utanpå det bärande murverket.

Fourniertegel

Färgerna på tegelstenen kunde växla i gult och rödt, men för de särskilt kräsna höll man med stenar som hade en speciell beläggning på ytan av lera, så kallad fourniertegel. Denna kunne vid bränningen bli brun, vit eller blå-grå, alt efter lertyp och bränningstemperatur. Dessa processer krävde särskilda ugnar, men konkurrensen om ett brett sortiment gjorde att manga bruk tog risken att investera får att kunne hänga med i utveklingen.