Beredning

Den tidigaste bearbetningen av lera skedde när människor eller djur trampade på leran. Trampning av lera ersattes senare av en lerälta, en slags kvarn dragna av hästar eller oxar. Bilden visar hur hästen kunde gå i en cirkel för att bearbeta leran. Detta var mycket obehagligt för djuren, och många hästar var tvungna att avlivas efter en säsong. Gradvis ersattes denna manuella bearbetning av ångmaskinen.

Gammal lerkvarn. Relief av Johan Eie.

Efter bearbetning rullades leran traditionellt i skottkärror direkt til formaren. Så småningom upptäckte man att lerans konsistens förbättrades genom att ligga orörd över vintern, så kallad övervintring av leran. Detta togs ett steg längre på 1930-talet, då man påbörjades med lagring av lera i silos och lerlager.

Foto: Lerlager vid Bratsberg tegelbruk, Norge.