Utgrävning

Lera är råvaran i allt tegel. Det första steget i produktionen av tegel är utgrävningen av lera. Till en början gjordes detta manuellt, med spadar och skottkärror. Så småningom fick de större verken grävmaskiner och linbanor.

Utgrävning av lera vid Aaserud tegelbruk 1944. Bild: Ur Hans Zakariassens bok Teglindustriens historie.

Den typiska grävmaskinen vid ett större svenskt tegelbruk var en paternostergrävmaskin. Detta var en mekanisk anordning bestående av ett bälte med skopliknande gripdon för kontinuerlig masstransport.

Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum