Tegelugnar

Av de olika processtegen intog ugnen och bränningen det största intresset. Ugnen var den kostsammaste investeringsen, samtidigt den bäst ägnade för teknisk utveckling och förändring. Ugnens storlek bestämde procuktionens omfattning, dess konstruktion och hantering bestämde teglets kvalitet.

Det finns ett antal olika tegelugnar. Tegelugnar, oavsett typ, är ofta en isolerad kammare som kan nå temperaturer som är tillräckligt höga för att härda föremål gjorda av lera. I praktiken innebär det runt 1000 grader Celsius under en period av 1-3 dagar. I äldre ugnar upp till två veckor.

Något förenklat kan tegelugnar delas in i två grupper: periodiska och kontinuerliga:

Periodiska ugnar är ugnar som måste eldas och släckas innan stenen kan tas bort.

Kontinuerliga ugnar är ugnar som inte behöver stängas av utan kan drivas kontinuerligt. Ringugnen är ett typiskt exempel.

Här presentera vi några av de vanligaste som har använts för att bränna tegel i Norden.