Fältugn

Teglet brändes i äldsta tid i fältugnar. I sådana staplas den obrända råstenen upp i en stor hög med kanaler för rökgaserna och det hela täcks med lera, jord och sten.

Själva teglet utgör alltså en del av ugnens konstruktion och ugnen rivs helt efter bränningen. Bränning i fältugn har förekommit på många håll i landet långt in på 1930-talet.

Foto: Tegelbruk (1987). Sveriges tegelindustriförening – Riksantikvarieämbetet. Stockholm