Ragnhildsborg tegelbruk

Vid gården Hushagen (senare Ranghildsborgs gård) anlades reden år 1775 ett tegelbruk norr om gården, där nu Mälarbadet ligger. Det var godsets ägare, Johan von Engeström, som startade verksamheten. AB Ragnhildsborg bildades 1903.

Bruket var till en början ett rent gårdsbruk och hade två produktionsplatser: Ragnhildsborg norra och Ragnhildsborg södra. Fabrikerna låg ca 2 km norr om staden, mitt emot Lina tegelbruk.

Vid norra fabriken tillverkade 45 arbetare ca 2 miljoner rödtegel årligen. De tillverkade stora mängder taktegel som ansågs vara deras specialitet. Klacken är stämplad på baksidan med RB.

Vid den södra fabriken tillverkades kalksandtegel, ca 4 miljoner sten per år med en arbetsstyrka på 25 man.

Den norra fabriken lades ned 1915 och den södra 1939.

Källor:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Ragnhildsborgs gård, Wikipedia.
En takpanna från Ranghildsborgs tegelbruk, märkning ”RB” på klacken, infälld t.v. Foto: Holger Ellgaard, Wikipedia (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *