Ralsta tegelbruk

Svedvi socken, Hallstahammar

Tegelbruket uppfördes 1906 av byggmästare Joh Andersson, som ersättning för ett äldre bruk, som byggmästaren hade på andra sidan av Kolbäcksån, Strömsnäs ångtegelbruk.

Flygfoto över Rallsta tegelbruk, Hallstahammar. Foto: AB Flygrafik / Västmanlands läns museum. PUBLIC DOMAIN

Det nya bruket fick en produktionskapacitet på 3 miljoner tegelvaror med 50 arbetare och hade en stor ringugn samt flamugnar för tunnväggigt gods, vardera i en trevlningsbyggnad.

Förutom torkning i ugnsbyggnadema, fanns en mängd fristående sommarlador. Teglet skeppades via Kolbäcksln – Strömsholms kanal ner till Mälaren. 1908 tillverkades nära 2 miljoner tegel och 1928 nära 3 miljoner.

När bruket lades ned 1963 ägdes det av AB Kanthal, med sina fabriker strax norr om Ralsta. Tegelbruket är rivet.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ägare 1947: Augusta & Joh. Anderssons Sterbhus, Hallstahammar.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *