Röbo tegelbruk

Röbo tegelbruk grundades kring 1880. Uppgifterna är osäkra och vissa källor anger i stället början av 1860-talet. Vid sekelskiftet tillverkades 850.000 murtegel av 30 arbetare. Bruket hade 14-kammars ringugn och två stora torklador.

1917 kom företaget AB Byggnadsvaror att bli ägare, ungefär samtidigt som Byggnadsvaror också förvärvade Bergsbrunna tegelbruk. År 1923 övergick sedan ägandet av de båda Uppsalabruken till AB Mälardalens tegelbruk.

Sedan AB Mälardalens tegelbruk på 1920-talet övertagit driften fördubblades produktionen och var 1928 1,7 miljoner tegel, både rött och gult. Torkkpaciteten byggdes hela tiden ut med nya torklador och påbyggnad av de äldre. Från 1943 hade man två ringugnar igång och kunde tillverka 3,5 miljoner tegel, för att i slutet av 1940-talet vara nära 6 miljoner. 62 man var då i arbete vid Röbo.

Bruket, som låg några kilometer norr om staden alldeles invid riksvägen till Gävle, hade eget stickspår från stambanan vid Gamla Uppsala och brukets produkter såldes upp till 150 mil från tillverkningsorten.

1955 drabbades Röbo av Uppsalas dittills värsta industribrand. Sedan bruket återuppbyggts var gult fasadtegel huvudprodukten fram till nedläggningen 1970. Anläggningen är riven.

Källor:


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *