Säby tegelbruk

Berga socken, Mariestad

Säby herrgård ca 1 mil nordost om Mariestad hade betydande tegeltillverkning redan på 1830-talet med bland annat stora leveranser till Karlsborgs fästning.

Bruket använde ångkraft i form av en lokomobil redan på 1850-talet. Omkring 1910 tillverkades 1 miljon murtegel och 0,1 miljon taktegel vid ångtegelbruket, som då hade omkring 20 arbetare.

Bränningen skedde i en ringugn, som 1916 försågs med ny överbyggnad. Idag återstår endast rester av murverk vid Vänerns starnd.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *