Salsta-Wattholma tegelbruk

Tegel slogs här redan på 1600-talet under dåvarande godsägaren Nils Bielke. Från 1741 finns en uppgift att 100.000 tegel tillverkades det året. Tegelbruket drevs av Salstaherrarna till 1873 och från 1904 till 1976 (senast av von Essen).

På nuvarande plats har tegelbruket legat sedan 1878, järnvägen blev färdig 1874, tidigare låg det närmare slottet. Ångmaskin installerades 1899 och fram till 1940-talet tillverkades mellan 0,5 och 0,7 miljoner tegel årligen. Senare byggdes bruket om helt, moderniserades och specialiserades på gult fasadtegel fram till nedläggningen 1977.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *