Sennans tegelbruk (Vrenninge)

Enslövs socken, Halmstad

Sennans tegelbruk ligger i Nissans dalgång 15 km från Halmstad. Bruket tillverkade i början av seklet ca 1 miljon murtegel om året och hade då 20 arbetare. Bruket ägdes av konsul P Olsson i Helsingborg, senare av AB P Olsson & Co.

Den nuvarande fabriksanläggningen förefaller att vara från 1960-talet, uppförd i rött och gult fasadtegel och med tak av trapetskorrugerad plåt. Fabriken består av två stora hallbyggnader i vinkel, samt därtill vidbyggda utrymmen för lerberedning och tillverkning, kontor och garage. Tre stora skärmtak skyddar delar av färdigvarulagret och ytterligare ett skyddar lerlagret. Maskinerna har flyttats ut efter nedläggningen 1982.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *