Sevalla såg & tegelbruk

Sevalla socken, Västerås

Rörtegelbruket i Sevalla anlades på 1920-talet. Bruket utrustades med flamugnar för bränning av tunnväggigt gods. 1939 tillverkades 1,2 miljoner tegel, varav 1 miljon dräneringsrör.

Bruket lades ned 1970. Byggnaden innehåller 6 flamugnar och är uppförd i trä, med en eldningsvåning ovan ugnarna. Sammanbyggt med ugnshuset finns en lägre tillbyggnad av tegel, vilken inrymmer modernare kammartorkor. Norr om bruket ligger ett litet kontors- och personalhus, och söder om huvudbyggnaden ett enkelt skärmtak för färdigavrulager. Intill bruket finns ett bostadshus som hört till anläggningen.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Moderbolag: Sevalla Elektriska Industriförening, Hedensberg.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *