Skara tegelbruk

Tegelbruket startades 1902, med godsägare Axel Synnergren och grosshandlare G R Collin som initiativtagare och ägare, och förlades till Kämpagårdens ägor invid Skara bangård.

1915 tillverkades uteslutande murtegel, men programmet breddades efter hand. 1924 gjordes 1 miljon murtegel och 0,5 miljoner 2-kupigt taktegel, då brukets specialitet. Antalet anställda var då 30.

1928 tillverkades 1,4 miljoner tegel, inklusive rörtegel. 1956/57 byggdes en helt ny produktionsanläggning vid Munkatorp och då driften flyttades över till denna kunde produktionen fördubblas till 3 miljoner sten/år. 1968 investerade tegelbruket 4 miljoner i tillverkning av stora tegelelement.

Produksortimentet bestod därefter av fasad- och murtegel, beklädnadstegel och sandwichelement. Tillverkningen skedde med 28 mans arbetsstyrka och bruket hade tunnelugn, flamugn och konsttorkanläggning. 1977 lades produktionen ned.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ägare 1947: Thorsell & Törnblom, Skara


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *