AB Skattkärrs tegel

Östra Fågelviks socken, Karlstad

Skattkärrs tegelfabrik anlades nära Skattkärrs station, 11 km öster om Karlstad, år 1900 och utvidgades 1907 till en kapacitet av 3 miljoner mur- och taktegel. Till anläggningen hörde även en kakelugnsfabrik anlagd 1902, samt en tullkvarn anlagd 1906/07.

År 1910 hade kakelugns- och tegelfabrikerna tillsammans omkring 85 arbetare och tegelfabriken producerade då 2,6 miljoner tegelvaror. 1910 anlades filialen i Lindfors (Fintegelbruket). 1920, då kakelugnstillverkningen redan var på stark tillbakagång, brann kakelugnsfabriken ned och dess ugnar kom i stället att användas för taktegeltillverkning. 1928 tillverkade Skattkärr 2 miljoner murtegel och 1 miljon taktegel och rör, vilket innebar att Skattkärr var nästan lika stort som Alsters tegelbruk.

Under 1930-talet upphörde tillverkningen av taktegel och rör och så småningom kompletterades programmet i stället med rött fasadtegel. Tegelbruket lades ned 1970.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *