Skurups tegelbruk

Skurups tegelbruk, omedelbart intill järnvägsstationen på linjen Malmö – Ystad anlades år 1900. Bruket var främst inriktat på murtegel, fasadtegel och rör och produktionen låg kring 3 miljoner tegel årligen.

Som mest tillverkades 3,6 miljoner vid bruket, som drevs året runt och hade ringugn. Av fasadtegel tillverkades både gult och rött. När de flesta tegelbruk på 1960-talet hade att välja mellan stora investeringar (i tunnelugnar) eller nedläggning, lades bruket ned 1968/69.

Byggnaden är en tämligen modern hallbyggnad i rött tegel, ca 90 meter lång och 30 meter bred. Intill låg en liten kontorsbyggnad samt en kombinerad personal- och garagebyggnad och en liten transformator alla i rött tegel.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ägare: Skurups tegelbruk AB, Skurup


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *