Slagsta tegelbruk (Fittia)

Vid Slagsta har det legat två tegelbruk endast omkring 350 meter från varandra; Det östra och det norra. Det östra hörde till Fittja gård fram till 1787 då det övergick till Slagsta gård. Också kallad Fittia tegelbruk. Något exakt årtal för grundande finns inte men bruket har varit i drift åtminstone sedan 1600-talet.

Ringugn, Slagsta, 1890-tal. Foto: Okänd – Botkyrka kommun. Public Domain

Det östra tegelbruket var det större, och låg ungefär där Slagsta Marina finns idag. Anläggningen bestod under 1800-talets slut av tre brännugnar, torklador, tegelpress, stall och personalbostäder där tegelmästaren, tegelslagare och tegeldrängar bodde med sina familjer.

Nedlagt 1913/14.

Källor:

  • Jonsson, K. (2017). I utkanten av Slagsta östra tegelbruk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:77.
  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Slagstas Tegelbruk – Taktegel.se.
  • Slagsta tegelbruk – Wikipedia.

Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *