Slottsmöllans tegelbruk

Företaget startades 1823 av I R Wallberg, som ett färgeri för att redan efter några år utvidgas till att även omfatta ett ylleväveri. 1835 flyttades verksamheten ut till fallen vid Slottsmöllan och i början av 1850-talet grundades det första tegelbruket.

Annons ur Tegel.

Verksamheten har allt sedan dess omfattat textil- och tegeltillverkning. 1856 övergick man till aktiebolagsform då Wallbergs Fabriks AB bildades. 1897 byggdes ett nytt tegelbruk för mursten. Det nya bruket bestod av fyra skepp, i det första inrymdes en torkugn av Muller & Pfeiffers konstruktion, i det andra låg ringugnen med två torkloft och i de två sista fanns färdigvarulagret.

I samband med att det nya bruket togs i drift byggdes en muffelugn för glacering av taktegel i det gamla bruket. Det gamla bruket kom efter hand att byggas om till ett komplett taktegelbruk med flamugnar.

Slottsmöllan hade ett mycket brett program både vad gäller taktegel, bl a glacerat, munk- ock nunnetegel mm, och vad gäller mur- och fasadsten. Till specialiteterna kan räknas det mörka handslagna teg1et, använt bl a i Engelbrektskyrkan i Stockholm och vid Danvikens ålderdomshem.

Tillverkningskapaciteten var omkring 8 miljoner tegel. 1928 tillverkades 5,8 miljoner tegel och antalet anställda var omkring 60 man. Från 1950-talet, då man installerade sin 104 meter långa tunnelugn, tillverkades endast mur- och fasadsten, och från 1960-talet enbart fasadtegel (rött och brunt).

Källor:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Se också Wikipedia.

Publicerat

i

, , , , ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *