Smedby tegelbruk

Bruket startades omkring 1850 på Smedby gårds ägor och förlades på östra (dvs vänstra) stranden av den 1823 färdiggrävda Akers kanal i Österåker.

Fotograf: Okänd / Järnvägsmuseet (Public Domain)

Nuvarande centralvägen i Akersberga skär rakt igenom det gamla tegelbruksområdet. Bruket fick ringugn omkring 1880, förmodligen i samband med ombildningen till aktiebolag, vilket skedde 1883. Två år senare levererade bruket 2,3 miljoner murtegel till Stockholm. Strax efter sekelskiftet fick bruket järnvägsförbindelse via österskärsbanan, öppnad 1901, med Stockholm.

Produktionen låg runt 2 miljoner och antalet anställda var ca 45 man. Redan 1908 hade tillverkningen halverats och 1917 revs anläggningen.

Källa / text: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *