Sörby tegelbruk

Styrestads socken, Norrköping

Sörby anlades 1906 nära Stationen med samma namn vid Vikbolandsbanan 1 mil sydost om Norrköping. Bruket hade ringugn för murtegeltillverkning samt ett taktegelbruk med flamugnar.

Under 1910-talet tog Sörby upp konkurrensen med holländska tegelleverantörer och fick fram ett glacerat taktegel som bl a såldes till de stora byggena i Frescati
(Riksmuseet och Vetenskapsakademien).

1915 brann taktegelfabriken, men återuppfördes året därpå. 1918 tillverkade man 2 miljoner tegel, med håltegel och taktegel som specialitet. Bruket var elektrifierat och hade 30 – 35 arbetare.

Vid mitten av 1920-talet var rörelsen nedlagd, men så småningom återupptogs murtegeltillverkningen och man satsade då på lättmurtegel. 1950 lades all produktion ner.

Också kallad Nya AB Sörby tegelbruk.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *