Spånga tegelbruk

Spånga tegelbruk (Hellgona socken, Nyköping) uppfördes redan på 1700-talet under Kristineholms säteri. Under detta sekel verkade Spånga som ett litet taktegelbruk, moderniserat 1945/46. Årsproduktionen var omkring 250.000 taktegel och bruket sysselsatte i medeltal 8-10 man. Driften upphörde 1956.

Ugnsbyggnaden innehöll en liten flamugn, ca 6 x 12 m stor, med väggar av rödfärgad panel och tak av tegel. Skorstenen var kvadratisk. Intill låg en tegellada med bärande pelare av tegel i fasaden och däremellan rödfärgad panel. Byggnaden innehöll tegelslageri och färdigt taktegel. På andra sidan ugnsbyggnaden låg torkladan, som även innehållit såg med klinga och kapverk. De båda förstnämnda byggnaderna revs 1986, i samband med vägarbeten, men en noggrann dokumentation gjordes av Södermanlands museum innan rivningen.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *