S:t Eriks Lervarufabriker AB

AB S:t Eriks Lervarufabriker grundades 1907, då tegelbruket började uppföras, för att stå färdigt 1909. Företaget drev förutom tegelbruket även kakelfabrik, grundad 1888, och lergodsfabrik. Bruket hade en stor ringugn för 100.000 tegel, senare kompletterad med glasyrugn och särskild flamugn för taktegeltillverkningen, och var organiserat enligt F. L. Smidt & Co:s system.

Tillverkningsprogrammet var mycket omfattande med flera egna patent samt bjälklagstegel, håltegel och falsat glacerat taktegel som specialiteer. Fram till 1940-talets mitt var S:t Eriks Uppsalatraktens största tegelbruk med en produktion av 3 miljoner tegel årligen. Antalet anställda var omkring 50 vintertid och 60 sommartid.

Keramiktillverkning lades ned på 1930-talet, då den produktionen lades över på Uppsala-Ekeby AB. Kakelfabriken var då redan sedan länge nedlagd. 1943 startades i stället en cementvarufabrik. Gult och gulrött fasadtegel var huvudprodukterna då tegelbruket lades ned och revs 1962. På platsen uppfördes Tiundaskolan.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *