Stabergs tegelbruk

Vika socken, Falun

Vid Stabergs egendom bedrevs hyttrörelse sedan 1600-talet för utvinning av koppar ur malm från Falu koppargruva. Senare tillkom kvarn, såg och senare även tegelbruk vid bergfrälseegendomen. Det moderna tegelbruket byggdes upp vid stranden av sjön Runn omkring sekelskiftet.

Bruket hade en stor ringugn, eldad med stenkol och virkesavfall. Drivkraften var från början vattenkraft, men bruket elektrifierades redan på 1910-talet efter att en kort period även haft ångmaskin. Från att ha tillverkat både tak- och murtegel koncentrerades tillverkningen till enbart mursten, omkring 1 miljon/år.

Mellan 1931 och 1935 låg driften nere, men återupptogs sedan. När bruket definitivt lades ned är inte känt, men det bör ha varit kring 1960.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ägare: Backa såg- och tegelverks AB.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *