Stenby tegelbruk

Bruket anlades 1897/98 på östra sidan av Adelsö i Ekerö. På 1910-talet producerades 1,5 miljoner murtegel samt dessutom taktegel. Bruket övertogs 1914 av AB Mälardalens tegelbruk och var igång fortfarande 1939, då huvudprodukten var lättmurtegel, ca 2 miljoner stycken. Nedläggningsåret är inte känt, men inget finns kvar av anläggningen idag.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *