Stora Wörta tegelbruk

Nättraby socken, Karlskrona

Stora Wörta, anlagt omkring 1895 av grosshandlare Ruben, var ursprungligen ett ångtegelbruk vid Nättrabyhamn 12 km väster om Karlskrona.

1904 hade bruket 36 arbetare och tillverkade 2,5 miljon mursten. 1928 hade produktionen minskat till 1 miljon murtegel och rör, och antalet arbetare var då 20. Bruket, som ägdes av dir Mattelin, lades ned 1959 och maskinerna köptes av ing Santesson på Janneberg. Bruket är till största delen rivet.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ägare 1947: Elin Mattelin, Nättrabyhamn


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *