Strandnäs tegelbruk

Glumslövs socken, Landskrona. Jöns Perssons sterbhus.

Strandnäs tegelbruk grundades 1879 och är det nordligaste av de två så kallade Glumslövsbruken. Det andra var tegelbruket Sundvik.

Strandnäs låg vid Öresundskusten norr om staden och var, liksom sina grannar Sundvik tegelbruk och Hildesborg tegelbruk, inriktat på massproduktion av murtegel för skeppning till städerna på ömse sidor om sundet.

År 1900 tillverkades 2,3 miljoner och på 1910-talet upp mot 4 miljoner tegel av en arbetsstyrka om ca 30 man. Vid nedläggningen 1970 tillverkades även gult fasadtegel. Tegelbruket är rivet.

Källor:

  • Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.
Illustration: MokiArt

Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *