Sundby tegelbruks AB

Bruket ligger söder om sundet vid Stallarholmen, strax väster om bron. (Toresunds socken, Strängnäs). Sundby var ett utpräglat murtegelbruk, anlagt 1881. Familjen Hjert, som ägde bruket, ombildade det till bolag 1916 – Sundby Tegelbruks AB.

1928 tillverkades två miljoner murtegel och en mindre post rör. Bruket moderniserades 1931 och kapaciteten höjdes till omkring 3,5 miljoner tegel. Arbetsstyrkan var 30-40 personer. Det sista året utarrenderades bruket till AB Mälardalens tegelbruk och lades sedan ned 1967.

Byggnaderna var under rivning 1984. Mängder av tegellador var då redan borta liksom skorstenen som fälldes 1983. Två stora torklador i flera våningar, sammanbyggda med presshus/maskinhus återstod. Bruket har ibland kallats Hjertska bruket.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *