Sundsviks tegelbruk (Sundsör)

Tegeltillverkningen på orten har mycket gamla anor. Det anses att tegelbruket är från medeltiden och att delar av Gripsholms slott uppförts med tegel från Sundsör. Tegelbruket har haft olika ugnar. Troligen en periodisk ugn från medeltiden, sedan en ringugn från slutet av 1800-talet.

Till 1856: Sundsör tegelbruk

Sundsör tegelbruk tillhörde godset Sundsör till 1852 och drevs under gårdens namn. En fältugn eller en periodisk ugn har troligen varit i bruk sedan 1650.

Från 1856: Sundsvik tegelbruk

Efter försäljning 1856 ändrades namnet till Sundsvik. Till industrimiljön hörde även en kvarn med anor från medeltiden samt ett sågverk.

I slutet av 1800-talet tillverkades ca 1 miljon murstenar. Leran togs från närliggande områden som Hasselbacken och Hjälmängen. Bränningen gjordes i en ringugn.

Från 1916 kom bruket och gården åter under samma ägare och tegelbruket utvecklades och moderniserades.

År 1944 inköptes den gamla bruksrörelsen av civilingenjör Boris Hagelin och firmanamnet ändrades till Sundsviks Bruks AB. Bruket, som drevs som sommarbruk, hade ringugn och producerade ca 2 miljoner tegel per år med en arbetsstyrka på 20-25 man. Sommaren 1948 lades det gamla bruket ned och revs året därpå.

Hagelin fortsatte tegelproduktion vid en ny fabrik där Hallsta/Ahls tegelbruk tidigare legat. Det nya bruket fikk namnet Hallsta tegelbruk.

Källor/text:


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *