Svedala försökstegelbruk

AB Försökstegelbruket i Svedala bildades 1904 med AB Abjörn Andersson som huvudfinansiär och tegelbruket uppfördes intill järnvägen mellan Malmö och Ystad i utkanten av Svedala. Försökstegelbruket uppfördes på initiativ av Sveriges tegelmästarförenings skolkommitté för att kunna erbjuda elever på den planerade tegelmästarskolan i Svedala praktiska kunskaper.

Tillverkningen började i april 1905 i anslutningtill Tegelmästarskolan som startat med den första kursen 1904.

Bruket inrättades från början med elektrisk drift och hade sommartid 28 och vintertid 13 arbetare. Tillverkningen bestod av både murtegel, taktegel och rör. Bruket drevs kommersiellt förutom att det svarade för de praktiska momenten i undervisningen, och tillverkningen var 1918 1,75 miljoner och 1928 2,5 miljoner tegelvaror, varav hälften utgjordes av taktegel och rör.

Försökstegelbruket hade en ringugn för nurtegel och rör samt fyra flamugnar (från 1918/19) för taktegelbränning. När Försökstegelbruket 1965 brann ned till grunden hade man en L-formad byggnad med en ringugn i den ena skänkeln och en sick-sack-ugn i den andra. Bruket kom att återuppföras och kördes fram till 1972, då det definitivt lades ned. Tegelmästarskolan hade sin sista kurs 1959/60.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Les mer om Tegelmästeraskolan her.


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *