Etikett: Gårdstegelbruk

  • Lilla Höberg tegelbruk

    Härlunda socken, Skara Bruket var ett litet gårdstegelbruk, ca 3 km söder om staden. Efter ca 100 års drift lades det ned 1952 och byggnaderna revs. Ruinen av ugnen och några maskinfundament återstår. Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

  • Mariebergs gårds tegelbruk

    Västra Alstads socken, Trelleborg Ett äldre tegelbruk vid Mariebergs gård övertogs 1882 av Minnesbergs Tegelbruksbolag. Bruket hade två periodiska ugnar och var upprinnelsen till Minnesbergs Tegelbruks AB som bildades 1888. Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

  • Tjuståsas tegelbruk