Etikett: Glaserat tegel

  • S:t Eriks Lervarufabriker AB

    AB S:t Eriks Lervarufabriker grundades 1907, då tegelbruket började uppföras, för att stå färdigt 1909. Företaget drev förutom tegelbruket även kakelfabrik, grundad 1888, och lergodsfabrik. Bruket hade en stor ringugn för 100.000 tegel, senare kompletterad med glasyrugn och särskild flamugn för taktegeltillverkningen, och var organiserat enligt F. L. Smidt & Co:s system. Tillverkningsprogrammet var mycket…

  • AB Börringe tegelbruk

    Tegelbruket på Börringe klosters ägor anlades 1884 av greve Beck-Friis och utarrenderades 1886 till byggmästare J G Köhler från Köpenhamn, och från 1894 till dennes son Ove Köhler. Tegelbruket arrenderades av Ove Köhler. Tidigare hade det funnits ett äldre tegelbruk vid godset. Bruket låg vid Börringe järnvägsstation (vid Malmö-Ystads järnväg), där det anlades ett stickspår…