Etikett: Godstegelbruk

  • Lindö tegelbruk

    Kärrbo socken, Västerås Lindö var ursprungligen ett gammalt godstegelbruk från mitten av 1800-talet, men kom kring sekelskiftet att utvecklas till ett för tiden modernt sjöbruk för nnirtegeltillverkning. Bruket ingick redan från 1914 i det då nybildade AB Mälardalens Tegelbruk, och hade vid den tiden en stor ringugn, två 120 meter långa torklador samt en mängd…

  • Lannafors tegelbruk

    Lannafors i Vintrosa socken – ett godstegelbruk.

  • Gualövs tegelbruk

    Gualövs socken, Bromölla Tegelbruket var ett godstegelbruk under Trolle-Ljungby och man tillverkade både murtegel, taktegel och dikesrör, 1928 enligt uppgift hela 1,5 miljoner st. Bruket, som startades omkring 1870, lades ned ca 1950. Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.