Etikett: Nordvästra Skåne

  • Saxtorps tegelbruk

    Saxtorps tegelbruk låg 500 meter norr om Saxtorps kyrka, söder om ån. Upphörde under första världskriget. Det började sin verksamhet på 1870-talet. Källa: Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.

  • Tågerups tegelbruk

    Tågerups tegelbruk låg 600 meter norr om Saxtorps kyrka, norr om ån. Upphörde med sin verksamhet i början av 1900-talet. Källa: Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.

  • Tegelbruk vid Billeberga

    Ett tegelbruk lär ha funnits vid miten av 1800-talet 1,4 kilometer sörost om Billeberga station. Källa: Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.