Etikett: Radialtegel

  • Lomma tegelbruk III (Oskarsfrid)

    Fabriken anlades 1896 av Tegelfabriks AB Oskarsfrid på initiativ av Oskar Söderström. 1904 tillverkades nära 4 miljoner tegel med två fullständiga tegelmaskinerier och 40 arbetare. Radialtegel blev tidigt en specialitet för bruket och kring 1915 började man tillverka taktegel i en nyuppförd ugnsbyggnad. Oskarsfrid lades ned 1956. Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering.…

  • Uppsala norra tegelbruk

    Uppsala Norra Tegelbruk anlades 1896 vid Svartbäcksgatan. Ägare var skorstensbyggarfirman N. Lundgren i Gävle, som hade börjat sin verksamhet 1890, då Stockholms Elverks 50 meter höga skorsten byggdes i Värtan. Uppsala Norra Tegelbruk kom således att specialiseras på tillverkning av radialtegel, en mycket lönsam del av tegelindustrin, men som också ställde höga krav på kvaliteten.…

  • Lomma tegelbruk I (Lundstensbruket)

    Tegelbruket grundades kring 1880 och blev aktiebolag 1887. Bruket hade vid sekelskiftet två 16-kammars ringugnar och producerade omkring 6 miljoner tegel med 60 – 70 arbetare. Torkning av råstenen skedde dels i en konsttorkkanal, dels invid och dels ovan den större ringugnen och dels i fristående sommarlador. Efterhand byggdes torkningen ovan ugnarna ut med flera…