Etikett: Svedalaanläggning

  • Fjärdviks tegelbruk

    Bjärtrå socken, Kramfors Tegelbruket i Ådalen kom till på lokalt initiativ och uppfördes som en Svedalaanläggning, med torkning i tre våningar ovan ringugnen, 1946. Tillverkningen bestod av murtegel och senare lättmurtegel och håltegel. Bruket fick efter att det övertagits av AB Mälardalens Tegelbruk i 1956 beteckningen MT 15. Efter nedläggningshot drevs bruket flera år av…

  • Korsberga tegelbruk

    Korsberga socken, Hjo Tegelbruket anlades på 1870-talet och är beläget nordost om Korsberga station på den nu nedlagda järnvägen Hjo – Stenstorp. På 1890-talet tillverkades årligen omkring 0,5 miljoner mur- och taktegel. 1899 brann det gamla bruket ned till grunden och det nya bruket som byggdes strax därefter uppfördes enligt Svedala-systemet. 1916 tillverkades omkring 2…

  • Ingelsby tegelbruk

    Kyrkefalla socken, Tibro Tegelbruket, som ursprungligen hörde till Ingelsby säteri, anlades 1902. 1928 ägdes det, liksom Igelstorps tegelbruk, av Hildolf Samuelsson i Tibro, och hade lika stor och lika sammansatt produktion, som Igelstorp. AB Ingelsby – Igelstorps Tegelbruk bildades 1929. Anläggningen, som var av Svedalatyp med ringugn och överliggande torklada, lades ned 1965 och revs…